Wiadomości

Miniaturka artykułu Konkursy na stanowisko dyrektorów szkół w Motkowicach i w Mierzwinie

Wójt Gminy Imielno ogłasza konkurs na stanowisko: 1. Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Mierzwinie, Mierzwin 11, 28-313 Imielno, 2. Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Motkowicach, ul. Szkolna 2, 28-313 Imielno. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz...

Domyślna miniaturka artykułu

Wójt Gminy Imielno informuje o zarządzeniu wyborów sołtysa i rady sołeckiej na kolejną kadencję w sołectwach na terenie Gminy Imielno. W tym celu zwołuje się zebrania wiejskie w terminach ujętych w przedstawionym harmonogramie. Zebrania będą przeprowadzane według następującego porządku obrad: otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności zebrania, powołanie komisji wyborczej w składzie co najmniej 3 osób i wybranie przewodniczącego, zgłoszenie kandydatów na...

Miniaturka artykułu Sterylizacja i kastracja zwierząt domowych

Urząd Gminy w Imielnie informuje, iż w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Imielno w 2024r.”   przystępuje do realizacji zadania związanego z ograniczeniem populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych stanowiących własność mieszkańców Gminy Imielno. W związku z powyższym informujemy, że można składać wnioski o dofinansowanie zabiegu weterynaryjnego w ramach realizacji...

Kalendarz wydarzeń

Dziś są imieniny: Albina, Wandy, Zenona

Pogoda

logo

Gmina Imielno

Oficjalny serwis internetowy Gminy Imielno

Kontakt

Adres: Cmentarna 7, 28-313 Imielno
Telefon: 41 385-12-10
Telefon/Fax: 41 385-12-25
E-mail: gmina@imielno.pl
NIP: 656-22-90-408
REGON: 291010116
KONTO BANKOWE: Opłata skarbowa, czynsze, woda, dochody pozostałe 39 8490 0007 0001 0100 0143 0035

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:15 - 15:15
Środa : 7:15 - 15:15
Czwartek : 7:15 - 15:15
Piątek : 7:15 - 15:15