WFOŚiGW w Kielcach

INFORMACJA

Wójt Gminy Imielno informuje, że w 2020r. Gmina Imielno realizuje zadanie pn. „Utylizacja azbestu na terenie Gminy Imielno Etap VI”. Przedsięwzięcie  obejmuje demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest i stanowiących pokrycia dachowe budynków mieszkalnych i gospodarczych należących do osób fizycznych, zlokalizowanych na terenie gminy Imielno.

Planowany łączny koszt zadania wynosi 51 199,13 zł.

Na  podstawie umowy dotacji nr 1901/20 z dnia 02.06.2020r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach kwota dofinansowania zadania wynosi 100% wartości kosztów kwalifikowanych zadania.

Na kwotę dotacji składają się:

  • środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – 25 599,56 zł, tj.  50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania,
  • środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie   – 25 599,57 zł, tj.  50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania.