WFOŚiGW w Kielcach

INFORMACJA

Ochotnicza Straż Pożarna w Opatkowicach Murowanych informuje, że w 2023r. realizuje zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP w Opatkowicach Murowanych, gmina Imielno”. Przedsięwzięcie  obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych strażnicy OSP oraz wymianę bramy garażowej.

Łączny koszt zadania wynosi 49 999,99 zł.

Zgodnie z umową dotacji nr 06612/23 z dnia 03.11.2023r. zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach kwota dofinansowania zadania ze środków WFOŚIGW w Kielcach wynosi 100% wartości kosztów kwalifikowanych zadania tj. 43 834,98 zł.

—————————————————————————————————————————————————————–

INFORMACJA

Wójt Gminy Imielno informuje, że w 2022r. Gmina Imielno realizuje zadanie pn. „Utylizacja azbestu na terenie Gminy Imielno Etap VIII”. Przedsięwzięcie  obejmuje demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest i stanowiących pokrycia dachowe budynków mieszkalnych i gospodarczych należących do osób fizycznych, zlokalizowanych na terenie gminy Imielno.

Planowany łączny koszt zadania wynosi 45 900,00 zł.

Zgodnie z umową dotacji nr 01790/22 z dnia 29.03.2022r. zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach kwota dofinansowania zadania wynosi 100% wartości kosztów kwalifikowanych zadania.

Na kwotę dotacji składają się:

  • środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – 22 950,00 zł, tj.  50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania,
  • środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie   – 22 950,00 zł, tj.  50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania.