Sołectwa

W skład gminy wchodzą 22 miejscowości objęte 21 sołectwami: Bełk, Borszowice, Dalechowy, Dzierszyn, Grudzyny, Helenówka, Imielnica, Imielno, Jakubów, Karczunek, Kawęczyn, Mierzwin, Motkowice, Opatkowice Cysterskie + Opatkowice Pojałowskie , Opatkowice Drewniane, Opatkowice Murowane, Rajchotka, Sobowice, Stawy, Wygoda, Zegartowice.

Lp.

 

 

 

 

Nazwa sołectwa

 

 

 

 

Sołtys

 

 

 

 

Liczba ludności

 

 

 

 

Powierzchnia               ( w ha)

 

 

 

 

1

 

 

Bełk

 

 

Tutaj Jan

 

 

259

 

 

638

 

 

2

 

 

Borszowice

 

 

Podsiadło Grzegorz

 

 

231

 

 

619

 

 

3

 

 

Dalechowy

 

 

Adamus Wiesław

 

 

159

 

 

304

 

 

4

 

 

Dzierszyn

 

 

Koziński Adam

 

 

145

 

 

628

 

 

5

 

 

Grudzyny

 

 

Olszewska Aneta

 

 

147

 

 

347

 

 

6

 

 

Helenówka

 

 

Strojecki Bronisław

 

 

264

 

 

283

 

 

7

 

 

Imielnica

 

 

Grzelec Tadeusz

 

 

250

 

 

467

 

 

8

 

 

Imielno

 

 

Stachurski Sebastian

 

 

222

 

 

580

 

 

9

 

 

Jakubów

 

 

Czarnecki Jan

 

 

306

 

 

679

 

 

10

 

 

Karczunek

 

 

Fatyga Joanna

 

 

95

 

 

Należy do obrębu Dalechowy

 

 

11

 

 

Kawęczyn

 

 

Kowalczyk Krzysztof

 

61

 

 

177

 

 

12

 

 

Mierzwin

 

 

Kośmider Tadeusz

 

 

206

 

 

305

 

 

13

 

 

Motkowice

 

 

Kukuryk Stanisław

 

 

705

 

 

1270

 

 

14

 

 

Opatkowice Cysterskie  Opatkowice Pojałowskie

 

 

Gabryś Tadeusz

 

 

33

 

 

45

 

 

77

 

 

131

 

 

15

 

 

Opatkowice Drewniane

 

 

Winkler Zdzisław

 

 

156

 

 

307

 

 

16

 

 

Opatkowice Murowane

 

 

Pietrzyk Kamil

 

 

270

 

 

847

 

 

17

 

 

Rajchotka

 

 

Blicharska Ewa

 

 

22

 

 

57

 

 

18

 

 

Sobowice

 

 

Toporski Jerzy

 

 

365

 

 

670

 

 

19

 

 

Stawy

 

 

Orkisz Tomasz

 

 

347

 

 

700

 

 

20

 

 

Wygoda

 

 

Kasza Pelagia

 

 

154

 

 

395

 

 

21

 

 

Zegartowice

 

 

Marszałek Piotr

 

 

118

 

 

616

 

 

RAZEM

 

 

 

 

4560

 

 

10 097