Informacja Ministra Infrastruktury o wszczęciu postępowania

15 kwietnia 2024

Informacja Ministra Infrastruktury o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika – Pana Wojciecha Kozaka, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, postępowania w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację, wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych w ramach realizacji inwestycji pn.: „Zrównoważony rozwój gospodarczy zlewni rzeki Nidy w związku z obszarami NATURA 2000 – etap I” – Zadanie nr 2: Zwiększenie retencji dolinowej rzeki Nidy pomiędzy miejscowościami Rębów – Motkowice (polder Kliszów), udzielonego decyzją Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2021 r., znak: DOK.DOK3.9700.93.2019.AZ.

Informacja o obwieszczenie Ministra Infrastruktury

logo

Gmina Imielno

Oficjalny serwis internetowy Gminy Imielno

Kontakt

Adres: Cmentarna 7, 28-313 Imielno
Telefon: 41 385-12-10
Telefon/Fax: 41 385-12-25
E-mail: gmina@imielno.pl
NIP: 656-22-90-408
REGON: 291010116
KONTO BANKOWE: Opłata skarbowa, czynsze, woda, dochody pozostałe 39 8490 0007 0001 0100 0143 0035

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:15 - 15:15
Środa : 7:15 - 15:15
Czwartek : 7:15 - 15:15
Piątek : 7:15 - 15:15