Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Zadanie : Przebudowa drogi  wewnętrznej  Helenówka – Imielnica, nr ewid. 433 od km  0 + 299 do km 0 + 589 , nr ewid. 7/10 i 439 od km 0+000 do km 0+740 zostało sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania została wykonana przebudowa odcinka drogi o długości 1030 metrów bieżących, w tym podbudowa, nawierzchnia asfaltowa i utwardzone pobocza. Wartość zadania 243 540 zł, Kwota dofinansowania z RFIL 243 540 zł.