Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Zadanie pn. : Przebudowa drogi  wewnętrznej  Helenówka – Imielnica, nr ewid. 433 od km  0 + 299 do km 0 + 589 , nr ewid. 7/10 i 439 od km 0+000 do km 0+740 zostało sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania została wykonana przebudowa odcinka drogi o długości 1030 metrów bieżących, w tym podbudowa, nawierzchnia asfaltowa i utwardzone pobocza. Wartość zadania 243 540 zł, Kwota dofinansowania z RFIL 243 540 zł.

——————————————————————————————————————————————————————————

Zadanie pn.: Przebudowa drogi  wewnętrznej  w Kawęczynie o nr ewid. 1 od km  0 + 000 do km 0 + 080 i nr ewid. 80 od km 0+000 do km 0+255 zostało sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania została wykonana przebudowa odcinka drogi o długości 335 metrów bieżących, w tym podbudowa, nawierzchnia asfaltowa i utwardzone pobocza. Wartość zadania 61 810,46 zł, Kwota dofinansowania z RFIL 61 810,46 zł.

——————————————————————————————————————————————————————————

Inwestycja pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Motkowice ul. Wąska, ul. Kresowa, ul. Nowa ” zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W zakres inwestycji obejmuje:

Zadanie 1 – Przebudowa drogi wewnętrznej  w Motkowicach ul. Nowa : dz.  nr ewid.    412  od km 1+022  do km 1+200 i dz. nr ewid. 553 od km 0+000 do km 0+549

Zadanie 2 – Przebudowa drogi wewnętrznej  w Motkowicach ul. Wąska : dz.  nr ewid.    1091  od km  0+000  do km 0+245

Zadanie 3 – Przebudowa drogi wewnętrznej  w Motkowicach ul. Kresowa : dz.  nr ewid.    1065  od km  0+000  do km 0+092

Zakres inwestycji przewiduje wykonanie przebudowy dróg o łącznej długości 1064 metrów bieżących, w tym podbudowa, nawierzchnia asfaltowa i utwardzone pobocza. Wartość robót 235 615,72 zł, kwota dofinansowania z RFIL 200 000 zł.