Zdalna Szkoła

1 czerwca 2020

Gmina Imielno otrzymała dofinansowanie w kwocie 60.000,00 zł na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu pn. “Zdalna szkoła”. Umowa została zawarta w dniu 24 kwietnia 2020r. pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Gminą Imielno
o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I “Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
w ramach Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu “Zdalna szkoła” jest wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy umożliwiający uczniom udział w zdalnych lekcjach.

W ramach projektu zostały zakupione 24 laptopy 15,6” Lenovo IdeaPad 340 8GB/256 Hold SSD Windows 10 Prof. 64Bit Office 2019 Home and Business Ret., które zostały przekazane do szkół, a następnie nauczycielom i potrzebującym uczniom.

logo

Gmina Imielno

Oficjalny serwis internetowy Gminy Imielno

Kontakt

Adres: Cmentarna 7, 28-313 Imielno
Telefon: 41 385-12-10
Telefon/Fax: 41 385-12-25
E-mail: gmina@imielno.pl
NIP: 656-22-90-408
REGON: 291010116
KONTO BANKOWE: Opłata skarbowa, czynsze, woda, dochody pozostałe 39 8490 0007 0001 0100 0143 0035

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:15 - 15:15
Środa : 7:15 - 15:15
Czwartek : 7:15 - 15:15
Piątek : 7:15 - 15:15