Nabór wniosków o dofinansowanie zadania związanego z unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest

14 czerwca 2021

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Właściciele nieruchomości zainteresowani bezpłatnym demontażem i usunięciem wyrobów zawierających azbest z powierzchni dachowych (pokrytych eternitem, płytami karo oraz innych) proszeni są o składanie stosownych wniosków (Wniosek o dofinansowanie zadania związanego z  unieszkodliwianiem  odpadów zawierających azbest).

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Imielnie, do dnia 16 lipca 2021 roku.

O zakwalifikowaniu wniosku do realizacji w 2021 r. decyduje kolejność zgłoszeń – do wyczerpania limitu. 

Druk wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy w Imielnie,   bądź ze strony internetowej http://www.bip.imielno.akcessnet.net zakładka Prawo lokalne – Ochrona Środowiska – Program usuwania wyrobów zawierających azbest.

Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Imielno uzależniona jest od przyznania dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. W przypadku przyznania dofinansowania prace związane z demontażem i usunięciem azbestu prowadzone będą do dnia 30 sierpnia 2021r.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie, nr tel. 41 3851210 wew. 43 bądź osobiście w Urzędzie Gminy w Imielnie. 

Wniosek o dofinansowanie zadania związanego z unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest

 

Wójt Gminy

Zbigniew Huk

logo

Gmina Imielno

Oficjalny serwis internetowy Gminy Imielno

Kontakt

Adres: Cmentarna 7, 28-313 Imielno
Telefon: 41 385-12-10
Telefon/Fax: 41 385-12-25
E-mail: gmina@imielno.pl
NIP: 656-22-90-408
REGON: 291010116
KONTO BANKOWE:

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:15 - 15:15
Środa : 7:15 - 15:15
Czwartek : 7:15 - 15:15
Piątek : 7:15 - 15:15