Modernizacja oświetlenia ulicznego

22 czerwca 2020

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Imielno

  1. Okres realizacji projektu: 2019r. – 2021r.
  2. Finansowanie:
    Całkowita wartość projektu – 1 412 839,50 zł, w tym: dofinansowanie w wysokości 1 200 913,58 zł  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Działanie 3.4 ,, Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” , Oś 3 ,,Efektywna i zielona energia”
  3. Krótki opis projektu:
    Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Imielno. Przestarzała konstrukcja lamp, zastosowanie nieekologicznych rozwiązań oraz zły stan techniczny, prowadzi do wzrostu zapotrzebowania na energię i kosztów utrzymania. Projekt zakłada modernizację 554 szt. lamp, montaż 5 zestawów OZE, montaż sterowników energetycznych. Modernizacja oświetlenia układu drogowego znacząco wpłynie na poprawienie parametrów oświetlenia ulicznego, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Dzięki realizacji projektu zmniejszeniu ulegnie energochłonność układu oświetlenia, co przyniesie zyski wynikające z redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
logo

Gmina Imielno

Oficjalny serwis internetowy Gminy Imielno

Kontakt

Adres: Cmentarna 7, 28-313 Imielno
Telefon: 41 385-12-10
Telefon/Fax: 41 385-12-25
E-mail: gmina@imielno.pl
NIP: 656-22-90-408
REGON: 291010116
KONTO BANKOWE:

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:15 - 15:15
Środa : 7:15 - 15:15
Czwartek : 7:15 - 15:15
Piątek : 7:15 - 15:15