Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Imielno na rok szkolny 2022/2023

28 stycznia 2022

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w Punkcie Przedszkolnym w Imielnie z/s w Stawach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mierzwinie, Imielnie i Motkowicach.
Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2016 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.
Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w Punkcie Przedszkolnym w Imielnie, z siedzibą w Stawach.
Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2017 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2018 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2019 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, Wójt Gminy Imielno wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz niezbędne dokumenty do pobrania w załącznikach zamieszonych poniżej:

Zasady_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania_przedszkolnego

oswiadczenie o zatrudnieniu_nauce rodzicow-1

Oswiadczenie o zatrudnieniu_nauce rodziców

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności

Potwierdzenie woli przyjęcia

Uchwała Rekrutacja do przedszkola

Wniosek o przyjęcie do placówki

Zarządzenie Nr 4.2022

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4.2022

logo

Gmina Imielno

Oficjalny serwis internetowy Gminy Imielno

Kontakt

Adres: Cmentarna 7, 28-313 Imielno
Telefon: 41 385-12-10
Telefon/Fax: 41 385-12-25
E-mail: gmina@imielno.pl
NIP: 656-22-90-408
REGON: 291010116
KONTO BANKOWE: Opłata skarbowa, czynsze, woda, dochody pozostałe 39 8490 0007 0001 0100 0143 0035

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:15 - 15:15
Środa : 7:15 - 15:15
Czwartek : 7:15 - 15:15
Piątek : 7:15 - 15:15