Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

18 czerwca 2024

Wójt Gminy Imielno informuje o zarządzeniu wyborów sołtysa i rady sołeckiej na kolejną kadencję w sołectwach na terenie Gminy Imielno. W tym celu zwołuje się zebrania wiejskie w terminach ujętych w przedstawionym harmonogramie.

Zebrania będą przeprowadzane według następującego porządku obrad:

  1. otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności zebrania,
  2. powołanie komisji wyborczej w składzie co najmniej 3 osób i wybranie przewodniczącego,
  3. zgłoszenie kandydatów na sołtysa,
  4. przeprowadzenie tajnego głosowania,
  5. ogłoszenie wyników,
  6. zgłoszenie kandydatów na członków rady sołeckiej,
  7. przeprowadzenie tajnego głosowania,
  8. ogłoszenie wyników,
  9. wolne wnioski,
  10. zamknięcie zebrania.

 

 

logo

Gmina Imielno

Oficjalny serwis internetowy Gminy Imielno

Kontakt

Adres: Cmentarna 7, 28-313 Imielno
Telefon: 41 385-12-10
Telefon/Fax: 41 385-12-25
E-mail: gmina@imielno.pl
NIP: 656-22-90-408
REGON: 291010116
KONTO BANKOWE: Opłata skarbowa, czynsze, woda, dochody pozostałe 39 8490 0007 0001 0100 0143 0035

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:15 - 15:15
Środa : 7:15 - 15:15
Czwartek : 7:15 - 15:15
Piątek : 7:15 - 15:15