Wniosek suszowy można złożyć do 31 października 2022

21 października 2022

Termin składania wniosków o oszacowanie skutków suszy został przedłużony. Wniosek suszowy można złożyć do 31 października 2022

Złóż wniosek o oszacowanie spowodowanych przez suszę strat w uprawach rolnych

W twoim gospodarstwie rolnym wystąpiły straty spowodowane przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich? Potrzebujesz protokołu oszacowania strat? Możesz wnioskować o ich oszacowanie. Sprawdź, jak to zrobić.

Informacje:

Wniosek mogą złożyć producenci rolni, którzy posiadają Profil Zaufany (PZ). Dzięki PZ możliwe jest podpisanie wniosku podpisem zaufanym.

 

Na czym to polega

Możesz złożyć wniosek o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na obszarach gdzie  (zgodnie z monitoringiem suszy prowadzonym przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach) istnieje zagrożenie spadku plonów z powodu suszy.

Dzięki temu możesz otrzymać protokół oszacowania szkód, który jest niezbędny do ubiegania się o pomoc w ramach, określonych przez Radę Ministrów, programów pomocy.

 • Kiedy możesz złożyć wniosek

  Jeżeli na obszarze prowadzenia upraw rolnych wystąpiła susza zgodnie z definicją określoną w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

  Suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września danego roku – klimatycznego bilansu wodnego poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych.

  Kto może złożyć wniosek

  Producent rolny:

  • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
  • będący mikro, małym, średnim albo dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014.

   Co musisz przygotować

   • numer identyfikacyjny  nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
   • skan polisy ubezpieczenia – co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych – od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy  w pełnych wysokościach
   • dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).
 • Co musisz zrobić

  Instrukcję, jak wypełnić wniosek, znajdziesz na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub możesz pobrać ją poniżej.

  Materiały

  Instrukcja do wniosku o oszacowanie spowodowanych przez suszę strat w uprawach rolnych

 • Co zyskasz

  Protokół oszacowania szkód, który jest niezbędny do ubiegania się o pomoc w ramach,  określonych  przez Radę Ministrów, programów pomocy, np. o preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji rolnej.

 • Informacje dodatkowe

  Informacje dodatkowe możesz uzyskać w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 8.15-16.15 pod numerami telefonów:

  • 22 623 17 64

  Sprawdź też informacje na stronie MRiRW.

  https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

 • Aplikacja do składania wniosków:https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

 

Otrzymany protokół oszacowania szkód należy złożyć w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w Biurze Powiatowym w Jędrzejowie  wraz z „Wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi” do 15 listopada 2022.

logo

Gmina Imielno

Oficjalny serwis internetowy Gminy Imielno

Kontakt

Adres: Cmentarna 7, 28-313 Imielno
Telefon: 41 385-12-10
Telefon/Fax: 41 385-12-25
E-mail: gmina@imielno.pl
NIP: 656-22-90-408
REGON: 291010116
KONTO BANKOWE: Opłata skarbowa, czynsze, woda, dochody pozostałe 39 8490 0007 0001 0100 0143 0035

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:15 - 15:15
Środa : 7:15 - 15:15
Czwartek : 7:15 - 15:15
Piątek : 7:15 - 15:15