WFOŚiGW w Kielcach

 

 

INFORMACJA

„Usuwanie azbestu na terenie Gminy Imielno”

dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 120.000,00 zł.

 

Przedsięwzięcia realizowane będzie w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów objętych wsparciem w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu. Część inwestycji: wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych”, którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wypłaciła i rozliczyła środki, na realizację przedsięwzięcia w ramach inwestycji A1.4.1 objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności, przy czym kosztem kwalifikowanym jest wyłącznie transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest.

Zgodnie z umową dotacji nr 04409/24 z dnia 04.03.2024r. zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach kwota dofinansowania zadania wynosi 100% wartości kosztów kwalifikowanych zadania.

Na kwotę dotacji składają się środki NFOŚiGW w Warszawie – 120.000,00 zł tj. – 100,00 % kosztów kwalifikowanych zadania.

—————————————————————————————————————————————————————

 

INFORMACJA

Ochotnicza Straż Pożarna w Opatkowicach Murowanych informuje, że w 2023r. realizuje zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP w Opatkowicach Murowanych, gmina Imielno”. Przedsięwzięcie  obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych strażnicy OSP oraz wymianę bramy garażowej.

Łączny koszt zadania wynosi 49 999,99 zł.

Zgodnie z umową dotacji nr 06612/23 z dnia 03.11.2023r. zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach kwota dofinansowania zadania ze środków WFOŚIGW w Kielcach wynosi 100% wartości kosztów kwalifikowanych zadania tj. 43 834,98 zł.