Usuwanie wyrobów zawierających azbest

25 maja 2020

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Właściciele nieruchomości zainteresowani bezpłatnym demontażem i usunięciem wyrobów zawierających azbest z powierzchni dachowych (pokrytych eternitem, płytami karo oraz innych) proszeni są o składanie stosownych wniosków (Wniosek o dofinansowanie zadania związanego z  unieszkodliwianiem  odpadów zawierających azbest).

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Imielnie, pok. nr 12 do dnia 30 czerwca 2020 roku.

O zakwalifikowaniu wniosku do realizacji w 2020 r. decyduje kolejność zgłoszeń – do wyczerpania limitu. 

Druk wniosku można pobrać w Urzędzie Gminy w Imielnie,  bądź ze strony internetowej http://www.bip.imielno.akcessnet.net zakładka Prawo lokalne – Ochrona Środowiska – Program usuwania wyrobów zawierających azbest.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie, nr tel. 41 3851210 wew. 43 bądź osobiście w Urzędzie Gminy  w Imielnie pok. nr 12. 

Wójt Gminy

Zbigniew Huk

logo

Gmina Imielno

Oficjalny serwis internetowy Gminy Imielno

Kontakt

Adres: Cmentarna 7, 28-313 Imielno
Telefon: 41 385-12-10
Telefon/Fax: 41 385-12-25
E-mail: gmina@imielno.pl
NIP: 656-22-90-408
REGON: 291010116
KONTO BANKOWE: Opłata skarbowa, czynsze, woda, dochody pozostałe 39 8490 0007 0001 0100 0143 0035

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:15 - 15:15
Środa : 7:15 - 15:15
Czwartek : 7:15 - 15:15
Piątek : 7:15 - 15:15