USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

14 lipca 2021

Wójt Gminy Imielno informuje o naborze wniosków dotyczących udziału w programie: ,,Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Imielno”.

Gmina Imielno będzie wnioskowała o uzyskanie dofinansowania ww. przedsięwzięcia  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Program obejmuje odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag używanych w gospodarstwach rolnych.

Rolnicy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej będą zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć ww. odpady do wyznaczonych na terenie Gminy miejsc zbiórki odpadów.

Informację o ilości posiadanych odpadów rolniczych zgodnie z załączonym formularzem należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7 do dnia 16.08.2021 r. 

Formularze dostępne są również w siedzibie Urzędu Gminy w Imielnie ul. Cmentarna 7 oraz  u sołtysów.

Odbiór odpadów z działalności rolniczej będzie realizowany pod warunkiem otrzymania przez Gminę Imielno dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  w Warszawie na realizację programu pod nazwą ,,Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Imielno”.

 

Formularz- odpady rolnicze

 

logo

Gmina Imielno

Oficjalny serwis internetowy Gminy Imielno

Kontakt

Adres: Cmentarna 7, 28-313 Imielno
Telefon: 41 385-12-10
Telefon/Fax: 41 385-12-25
E-mail: gmina@imielno.pl
NIP: 656-22-90-408
REGON: 291010116
KONTO BANKOWE: Opłata skarbowa, czynsze, woda, dochody pozostałe 39 8490 0007 0001 0100 0143 0035

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:15 - 15:15
Środa : 7:15 - 15:15
Czwartek : 7:15 - 15:15
Piątek : 7:15 - 15:15