USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

4 kwietnia 2022

USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

 Wójt Gminy Imielno informuję, iż rolnicy zainteresowani utylizacją odpadów  z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, którzy dotychczas nie złożyli informacji o ilości posiadanych w/w odpadów mogą to zrobić osobiście w Urzędzie Gminy w Imielnie lub u sołtysów poszczególnych miejscowości w nieprzekraczalnym terminie do 08.04.2022 r.

Osobą składającą informację powinien być podatnik podatku rolnego, mający siedzibę gospodarstwa na terenie gminy Imielno.

Rolnicy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów pochodzących  z działalności rolniczej będą zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć ww. odpady do wyznaczonego na terenie gminy miejsca zbiórki odpadów.

Zadanie realizowane jest w ramach programu priorytetowego ,,Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”  i finansowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W pierwszej kolejności pod uwagę będą brane wnioski złożone przez rolników  w wyznaczonym wcześniej terminie.

Do pobrania druk informacji:

Informacja- odpady rolnicze

 

Wójt Gminy Imielno

(-) Zbigniew Huk

logo

Gmina Imielno

Oficjalny serwis internetowy Gminy Imielno

Kontakt

Adres: Cmentarna 7, 28-313 Imielno
Telefon: 41 385-12-10
Telefon/Fax: 41 385-12-25
E-mail: gmina@imielno.pl
NIP: 656-22-90-408
REGON: 291010116
KONTO BANKOWE: Opłata skarbowa, czynsze, woda, dochody pozostałe 39 8490 0007 0001 0100 0143 0035

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:15 - 15:15
Środa : 7:15 - 15:15
Czwartek : 7:15 - 15:15
Piątek : 7:15 - 15:15