Ulga z tytułu scalenia gruntów

14 marca 2022

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW POSIADAJĄCYCH GRUNTY ROLNE STANOWIĄCE GOSPODARSTWO ROLNE W OBRĘBIE GEODEZYJNYM OPATKOWICE MUROWANE I GRUDZYNY

             Wójt Gminy Imielno informuje rolników posiadających grunty rolne stanowiące gospodarstwo rolne o możliwości składania wniosków o przyznanie ulgi w podatku rolnym z tytułu scalenia gruntów w miejscowości Opatkowice Murowane oraz Grudzyny.

Ulga z tytułu scalenia gruntu przyznawana jest na wniosek rolnika posiadającego gospodarstwo rolne, tj. o powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami dotyczącymi uzyskanej pomocy de minimis w rolnictwie (formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę oraz oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis     w rolnictwie w roku, w którym rolnik ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat) należy złożyć w Urzędzie Gminy Imielno.

Rolnicy, którzy złożą wniosek o udzielenie ulgi z tytułu scalenia gruntów mogą mieć udzielone zwolnienie od miesiąca następnego po dniu złożenia wniosku.

W przypadku posiadania współwłasności gospodarstwa rolnego wniosek  o udzielenie zwolnienia wraz z załącznikami powinien być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli.

 

WÓJT GMINY IMIELNO

(-) Zbigniew Huk

formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawce (1)

Ogłoszenie – ulga z tyt. scalenia gruntów

oswiadczenie o kategorii prowadzonego gospodarstwa (2)

oswiadczenie o pomocy de minimis (1)

Scalenie – wniosek

logo

Gmina Imielno

Oficjalny serwis internetowy Gminy Imielno

Kontakt

Adres: Cmentarna 7, 28-313 Imielno
Telefon: 41 385-12-10
Telefon/Fax: 41 385-12-25
E-mail: gmina@imielno.pl
NIP: 656-22-90-408
REGON: 291010116
KONTO BANKOWE: Opłata skarbowa, czynsze, woda, dochody pozostałe 39 8490 0007 0001 0100 0143 0035

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:15 - 15:15
Środa : 7:15 - 15:15
Czwartek : 7:15 - 15:15
Piątek : 7:15 - 15:15