Zamówienia

29.08.2022r.

Ogłoszenie o zamówieniu – prowadzenie konsultacji i wsparcia pedagogicznego w świetlicach

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnieniu warunków

Zapytanie Ofertowe – Pedagog

 


27.10.2021r.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy – Sukcesywna dostawa produktów spożywczych do świetlic środowiskowo profilaktycznych w Gminie Imielno

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy – Sukcesywna dostawa produktów spożywczych do świetlic środowiskowo profilaktycznych w Gminie Imielno

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 3a do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 4a do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

02.07.2021r.

Prowadzenie zajęć teatralno- artystycznych

Zapytanie ofertowe – Prowadzenie zajęć teatralno-astystycznych

Wzór umowy

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego


 

25.06.2021r.

Usługa zapewnienia kadry na kolonie letnie dla dzieci w miejscowości Bobolin w terminie 1-7.08.2021

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Zapytanie ofertowe – kadra na kolonie letnie

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego


17.06.2021r.

Świadczenie usług szkoleniowych zajęć teatralno- artystycznych

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 1a do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 3a do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 4a do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ

Załącznik nr 7 do SWZ


26.05.2021r.

Usługa organizacji wyjazdu na kolonie letnie

Formularz ofertowy – usługa organizacji wyjazdu na kolonie letnie

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

—————————————————————————————————————————————————————————–

17.03.2021r.

Sukcesywna dostawa produktów spożywczych do świetlic środowiskowo-profilaktycznych w Gminie Imielno

Specyfikacja warunków zamówienia

ZAL. 1 SZCZEGOLOWA KALKULACJA

ZAL. 2 OFERTA

ZAL. 3 OSW WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

ZAL. 3a oswiadczenie warunki udzialu postepowanie

ZAL. 4 oswiadczenie podstawy wykluczenia

ZAL. 4a oswiadczenie podstawy wykluczenia

ZAL. 5 oswiadczenie Wykonawcow wspolnie

ZAL. 6 wzor umowy

————————————————————————————————————————————————————————–

11.03.2021r.

Zapytanie ofertowe pn.: Prowadzenie konsultacji i wsparcia pedagogicznego  w ramach projektu pn. Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzią na potrzeby rodzin z Gminy Imielno

Zapytanie

ZAL._1_FORMULARZ_OFERTOWY_1.2021[1]

ZAL._2_OSW_BRAK_POWIAZAN_1.2021[1]

ZAL._3_WYKAZ_OSOB_1.2021[1]

ZAL._4_WZOR_UMOWY_1.2021[1]

ZAL._5_OSW_SPELNIENIE_WYMOGOW_1_2021[1]

 

—————————————————————————————————————————————————————————-

20.10.2020r.

Zamówienie publiczne na zadanie: Świadczenie usług szkoleniowych – prowadzenie zajęć i konsultacji psychologicznych  w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzią na potrzeby rodzin z Gminy Imielno”

Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zbiorcze zestawienie ofert – świadczenie usług szkoleniowych

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1a do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ


14.10.2020r.

Przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzią na potrzeby rodzin z Gminy Imielno”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 23.10.2020r. – Dostawa i montaż wyposażenia

 

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ – sopz

Informacja dla wykonawców

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ – zmiana 20.10.2020r.

Załącznik nr 6 do SIWZ – zmiana 20.10.2020r.

Informacja – Dostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu

——————————————————————————————————————————————————————————–

Zapytanie Ofertowe na: „Dostawę pomocy  do zajęć z języka angielskiego, zajęć muzyczno -artystycznych, gier stolikowych oraz pomocy zużywalnych”

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 9.2.1-5.2020

 

Zapytanie ofertowe nr 9.2.1-5.2020

Załącznik nr 1 Oferta

Załącznik nr 3 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – umowa

Zapytanie ofertowe – zmiana 14.10.2020

Zapytanie ofertowe – Pytania wraz z odpowiedziami

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

——————————————————————————————————————————————————————————

Zamówienie publiczne na zadanie: Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzią na potrzeby rodzin z Gminy Imielno”

Szczegółowe informacje – pod adresem:

http://www.bip.imielno.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=814&x=8

 

—————————————————————————————————————————————————————————-

Przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzią na potrzeby rodzin z Gminy Imielno”

Szczegółowe informacje – pod adresem:

http://www.bip.imielno.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=814&x=8

 

—————————————————————————————————————————————————————————–

Przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonanie prac adaptacyjnych w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzią na potrzeby rodzin z Gminy Imielno”

Szczegółowe informacje – pod adresem:

http://www.bip.imielno.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=814&x=8

Informacja o wynikach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty