Regulaminy

 

Zarządzenie zmiana regulaminu

Zarządzenie Procedura monitorowania utrzymania efektów projektu

Zarządzenie w spr. przyjęcia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu

Zarządzenie – zmiana regulaminu

Zarządzenie – zmiana regulaminu

Zarządzenie – powołanie Zespołów Wychowawczych

Zarządzenie – Zespoły wychowawcze

Zarządzenie – zmiana regulaminu projektu

Zarządzenie – zmiana regulaminu projektu

Zarządzenie – zmiana regulaminu projektu

Zarządzenie – zmiana regulaminu projektu

Zarządzenie – powołanie zespołów wychowawczych

Zarządzenie – zmiana regulaminu projektu

Zarządzenie – przetwarzanie danych osobowych

Zarządzenie Nr GOPS.021.28.2021 zmiana godzin działalności świetlic

Zarządzenie GOPS.021.20.2021 – zmiana godzin otwarcia świetlic

Zarządzenie zmiana regulaminu świetlicy

Zarządzenie GOPS.021.06.2021

Zarządzenie Nr GOPS.021.05.2021

Zarządzenie Nr GOPS.021.43.2020

Zarządzenie Nr GOPS.021.34.2020 -czasowe zawieszenie działalności świetlic

Zarządzenie nr GOPS.021.32.2020 – zmiana regulaminu projektu

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do projektu

Powołanie Zespołu ds. projektu

Regulamin projektu

Regulamin rekrutacji dla projektu

Zarządzenie – wprowadzenie Regulaminu świetlicy + Regulamin

Zarządzenie Kierownika GOPS – zamówienia publiczne do 30 tys. euro

Zarządzenie Kierownika GOPS – zmiana regulaminu projektu

Zarządzenie Kierownika GOPS -COVID-19

Zarządzenie Kierownika GOPS -Regulamin rekrutacji na stanowisko wychowawcy

Zarządzenie Kierownika GOPS -zasady przetwarzania danych osobowych