ŚODR – dyżury w Gminie Imielno

16 stycznia 2020

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego
w Jędrzejowie

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice,
ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie
PZD Jędrzejów, ul Armii Krajowej 9, p. 208-209; tel.: (41) 3861273,

Informuje,

że w poniedziałki (I,III tydzień miesiąca) w UG Imielno, dyżur
pełni Monika Kaśkiewicz, pracownik ŚODR Modliszewice – PZDR Jędrzejów. Podczas
dyżuru można skorzystać z :


fachowego doradztwa w zakresie:
– nowoczesnych i efektywnych technologii
w produkcji rolniczej,
– zwiększania rentowności produkcji w
gospodarstwach,
– ekologicznych metod produkcji
żywności oraz ochrony środowiska,
– prowadzenia inwestycji w
rolnictwie,  unowocześnienia gospodarstw
poprzez modernizacje istniejących budynków inwentarskich lub zakup maszyn
rolniczych,
– kredytowania preferencyjnego, opracowywania
wniosków i planów przedsięwzięć
gospodarczych (do działań z PROW 2014-2020),

   – działalność w zakresie poszukiwania
alternatywnych źródeł dochodów na obszarach wiejskich,

logo

Gmina Imielno

Oficjalny serwis internetowy Gminy Imielno

Kontakt

Adres: Cmentarna 7, 28-313 Imielno
Telefon: 41 385-12-10
Telefon/Fax: 41 385-12-25
E-mail: gmina@imielno.pl
NIP: 656-22-90-408
REGON: 291010116
KONTO BANKOWE: Opłata skarbowa, czynsze, woda, dochody pozostałe 39 8490 0007 0001 0100 0143 0035

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:15 - 15:15
Środa : 7:15 - 15:15
Czwartek : 7:15 - 15:15
Piątek : 7:15 - 15:15