Sesja absolutoryjna

24 czerwca 2021

ABSOLUTORIUM  JEDNOGŁOŚNIE

Podczas XXII sesji, która odbyła się 24 czerwca Rada Gminy w Imielnie jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Imielno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

W porządku posiedzenia znalazły się m.in. następujące punkty: przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta Gminy za okres między sesjami, debata nad raportem o stanie gminy,  przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Imielnie,  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach  z wykonania budżetu za 2020 rok.

Głosowanie poprzedziło odczytanie wniosków przewodniczących komisji Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Imielno z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Wójt Gminy Zbigniew Huk podziękował Radzie za udzielnie absolutorium, oraz za owocną współpracę przy realizacji powierzonych zadań. Podkreślił, że decyzja radnych motywuje do dalszej, wspólnej pracy dla dobra naszej gminy.

Ponadto na sesji podjęto uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Imielno na 2020 rok oraz uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Imielno na lata 2021 – 2030. Po stronie inwestycji wprowadzone zostały środki w kwocie 200 tysięcy złotych przyznane Gminie Imielno w ramach „Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla  gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej”, na realizację projektu dotyczącego przebudowy dróg wewnętrznych w miejscowości Motkowice. W Motkowicach funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej. Znajduje się tam 1,49 ha gruntów zabudowanych budynkami gorzelni rolniczej, które wchodziły w skład zlikwidowanego i przejętego do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej pod nazwą Państwowe Gospodarstwo Rolne Korytnica.

Jest to kolejne dofinansowanie, które Gmina Imielno pozyskała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. W wrześniu ubiegłym roku otrzymaliśmy 500 tysięcy złotych, za które m.in. została wykonana nawierzchnia asfaltowa na drodze Imielnica-Helenówka i w miejscowości Kawęczyn. W kwietniu otrzymaliśmy kwotę 1 milion 391 tysięcy złotych na realizację projektów: budowa chodnika przy drodze gminnej Mierzwin-Bełk-Kwasków, budowa boiska wielofunkcyjnego do rekreacji przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Mierzwinie.

 

logo

Gmina Imielno

Oficjalny serwis internetowy Gminy Imielno

Kontakt

Adres: Cmentarna 7, 28-313 Imielno
Telefon: 41 385-12-10
Telefon/Fax: 41 385-12-25
E-mail: gmina@imielno.pl
NIP: 656-22-90-408
REGON: 291010116
KONTO BANKOWE: Opłata skarbowa, czynsze, woda, dochody pozostałe 39 8490 0007 0001 0100 0143 0035

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:15 - 15:15
Środa : 7:15 - 15:15
Czwartek : 7:15 - 15:15
Piątek : 7:15 - 15:15