Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Zadanie pn. : Przebudowa drogi  wewnętrznej  Helenówka – Imielnica, nr ewid. 433 od km  0 + 299 do km 0 + 589 , nr ewid. 7/10 i 439 od km 0+000 do km 0+740 zostało sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania została wykonana przebudowa odcinka drogi o długości 1030 metrów bieżących, w tym podbudowa, nawierzchnia asfaltowa i utwardzone pobocza. Wartość zadania 243 540 zł, kwota dofinansowania z RFIL 243 540 zł.


Zadanie pn.: Przebudowa drogi  wewnętrznej  w Kawęczynie o nr ewid. 1 od km  0 + 000 do km 0 + 080 i nr ewid. 80 od km 0+000 do km 0+255 zostało sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania została wykonana przebudowa odcinka drogi o długości 335 metrów bieżących, w tym podbudowa, nawierzchnia asfaltowa i utwardzone pobocza. Wartość zadania 61 810,46 zł, kwota dofinansowania z RFIL 61 810,46 zł.


Inwestycja pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Motkowice ul. Wąska, ul. Kresowa, ul. Nowa ” została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakres inwestycji obejmuje:

Zadanie 1 – Przebudowa drogi wewnętrznej  w Motkowicach ul. Nowa : dz.  nr ewid.    412  od km 1+022  do km 1+200 i dz. nr ewid. 553 od km 0+000 do km 0+549

Zadanie 2 – Przebudowa drogi wewnętrznej  w Motkowicach ul. Wąska : dz.  nr ewid.    1091  od km  0+000  do km 0+245

Zadanie 3 – Przebudowa drogi wewnętrznej  w Motkowicach ul. Kresowa : dz.  nr ewid.    1065  od km  0+000  do km 0+092

W ramach zadania została wykonana przebudowa dróg o łącznej długości 1064 metrów bieżących, w tym podbudowa, nawierzchnia asfaltowa i utwardzone pobocza. Wartość robót 235 615,72 zł, kwota dofinansowania z RFIL 200 000 zł.


Zadanie pn. : „Przebudowa drogi wewnętrznej  w Jakubowie” nr ewid. 396 od km 0+000 do km 0+200 zostało sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania została wykonana przebudowa odcinka drogi o długości 200 metrów bieżących, w tym podbudowa, nawierzchnia asfaltowa i utwardzone pobocza. Wartość zadania 43 817 zł, kwota dofinansowania z RFIL 36 370 zł.


Zadanie  pn.: „Budowa sieci wodociągowej o długości L=1330,0 m z rur PE o średnicy 90 mm z 6 przyłączami do granic nieruchomości w Opatkowicach Drewnianych, gmina Imielno, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 192/2, dr 205″   zostało sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość zadania 222 434 zł, kwota dofinansowania z RFIL 159 998 zł.


Zadanie pn.:  Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Mierzwinie finansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość zadania 705 966,15 zł, kwota dofinansowania z RFIL 691 000 zł. W zakres inwestycji wchodzą: – boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej, zawierające: boisko do piłki ręcznej/nożnej, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki oraz kort tenisowy, – oświetlenie boiska i jego ogrodzenie do wysokości 4m, monitoring, – ciąg pieszy ze szkoły do boiska i wokół boiska, – wyposażenie boisk (bramki, kosze, piłkochwyty, siedziska, trybuny itp.).


Zadanie pn.:  Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 000915T Mierzwin-Bełk-Kwasków, finansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość zadania 708 278 zł, kwota dofinansowania z RFIL 700 000 zł. Chodnik o długości 1725mb  zostanie wykonany jednostronnie w miejscowościach Mierzwin i Bełk.