Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej 

15 czerwca 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn. Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej  w gminie Imielno poprzez budowę sieci wodociągowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Imielno poprzez budowę sieci wodociągowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii”

typ operacji: Gospodarka wodno- ściekowa

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przedmiotem operacji jest wykonanie sieci wodociągowych:   Imielno –Wygoda i Dzierszyn-Karczunek o łącznej długości 9,4 km  oraz 27 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków

logo

Gmina Imielno

Oficjalny serwis internetowy Gminy Imielno

Kontakt

Adres: Cmentarna 7, 28-313 Imielno
Telefon: 41 385-12-10
Telefon/Fax: 41 385-12-25
E-mail: gmina@imielno.pl
NIP: 656-22-90-408
REGON: 291010116
KONTO BANKOWE: Opłata skarbowa, czynsze, woda, dochody pozostałe 39 8490 0007 0001 0100 0143 0035

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:15 - 15:15
Środa : 7:15 - 15:15
Czwartek : 7:15 - 15:15
Piątek : 7:15 - 15:15