Rekrutacja do projektu “PIERWSZA FIRMA-dotacje dla młodych”

15 marca 2022

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach w partnerstwie z Akademią Przedsiębiorczości sp. z o.o. realizuje projekt „Pierwsza Firma – dotacje dla osób młodych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest rozwój przedsiębiorczości, aktywizacja zawodowa i stworzenie miejsc pracy dla 43 osób otrzymujących dotację (29K,14M) w wieku 18-29lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osób zaliczanych do kategorii NEET, z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niskowykwalifikowane z obszaru województwa świętokrzyskiego.

Z 60 kandydatów (40K,20M) zakwalifikowanych będzie 48 os. (32K,16M), które na bazie diagnozy skorzystają ze wsparcia szkoleniowego w zakresie zakładania działalności gospodarczej.

Realizacja celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER: zwiększenie zatrudnienia i jego utrzymania przez 43 osoby do 29 r.ż.

Szczegóły projektu na:  http://rig.org.pl/

v5-Plakt-A3-pierwsza-firma-rig

BIURO PROJEKTU

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach
ul. Zgodna 2, 27-200 Starachowice
tel. 41 275 19 05

oraz punkt rekrutacyjny

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o.
ul. Targowa 18/5, parter, 25-520 Kielce
tel. 506 976 134

www.mapadotacji.gov.pl

Rozpoczęcie rekrutacji: 21 marca 2022

logo

Gmina Imielno

Oficjalny serwis internetowy Gminy Imielno

Kontakt

Adres: Cmentarna 7, 28-313 Imielno
Telefon: 41 385-12-10
Telefon/Fax: 41 385-12-25
E-mail: gmina@imielno.pl
NIP: 656-22-90-408
REGON: 291010116
KONTO BANKOWE: Opłata skarbowa, czynsze, woda, dochody pozostałe 39 8490 0007 0001 0100 0143 0035

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:15 - 15:15
Środa : 7:15 - 15:15
Czwartek : 7:15 - 15:15
Piątek : 7:15 - 15:15