Projekt „Czas na biznes”

10 lutego 2022

Szanowni Państwo,

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje projekt „Czas na biznes” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt zakłada udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 r.ż biernych zawodowo/ bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, które zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego.

Dostępne formy wsparcia

  1. Badanie predyspozycji

Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym.

  1. Wsparcie szkoleniowe

Szkolenie dotyczące między innymi tworzenia biznes planu, przepisów prawnych w działalności gospodarczej, podstaw księgowości i ZUS, zatrudniania pracowników, RODO, negocjacji biznesowych.

  1. Spotkanie z ekspertem dotacyjnym

Indywidualne spotkanie z Ekspertem dotacyjnym  – analiza przygotowanych biznesplanów, korekta błędów, udzielenie wskazówek

  1. Wsparcie finansowe

1.       Dotacja  na założenie własnej firmy – 23 050,00 zł

2.       Wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy1 900,00 zł / m-c

 Grupa docelowa

Projekt skierowany do 80 osób w tym 44 kobiet i 36 mężczyzn do 30 roku życia, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego, są bierne zawodowo lub bezrobotne, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy.

Czas realizacji projektu

15.02.2022 r.  – 30.06.2023 r.

W ramach projektu „Czas na biznes” oferujemy wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, poprzez udzielenie bezzwrotnej pomocy (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa wraz ze wsparciem pomostowym przez 6 miesięcy, oraz szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

  Jesteśmy firmą doradczą która działa już od ponad 25 lat, z powodzeniem realizując bogatą i różnorodną ofertę usług doradczych i szkoleniowych. Wszystkie dostępne usługi tworzymy w oparciu o rozeznanie kierunków zmian współczesnej rzeczywistości oraz wychodząc na przeciw potrzebom swoich klientów. Posiadamy certyfikat ISO 9001: 2015 o nr Q&R 782.

Szczegółowe informacje:

  1. KSWP Końskie: Karolina Jura, tel. 41 260 46 43, k_jura@kswp.org.pl
  2. KSWP Kielce: Dorota Krajcarz, tel. 41 345 39 08, d_krajcarz@kswp.org.pl
  3. KSWP Starachowice: Aneta Tomczyk, tel. 41 275 35 45, a_tomczyk@kswp.org.pl

Szczegółowe informacje na temat projektu na stronie internetowej:

https://www.kswp.org.pl/pl/aktualnosci/unia-europejska/projekt-czas-na-biznes

 

 

logo

Gmina Imielno

Oficjalny serwis internetowy Gminy Imielno

Kontakt

Adres: Cmentarna 7, 28-313 Imielno
Telefon: 41 385-12-10
Telefon/Fax: 41 385-12-25
E-mail: gmina@imielno.pl
NIP: 656-22-90-408
REGON: 291010116
KONTO BANKOWE: Opłata skarbowa, czynsze, woda, dochody pozostałe 39 8490 0007 0001 0100 0143 0035

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:15 - 15:15
Środa : 7:15 - 15:15
Czwartek : 7:15 - 15:15
Piątek : 7:15 - 15:15