Podatki, opłaty -miejscowość Imielno

25 października 2023

O G Ł O S Z E N I E

        Wójt Gminy Imielno prosi mieszkańców Sołectwa Imielno o regulowanie IV raty podatku za 2023 r.  na rachunek bankowy:

45 8490 0007 0001 0100 0143 0024

oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek bankowy:

65 8490 0007 2001 0100 0143 0059

 

 

Wójt Gminy

( – ) mgr Zbigniew Huk

logo

Gmina Imielno

Oficjalny serwis internetowy Gminy Imielno

Kontakt

Adres: Cmentarna 7, 28-313 Imielno
Telefon: 41 385-12-10
Telefon/Fax: 41 385-12-25
E-mail: gmina@imielno.pl
NIP: 656-22-90-408
REGON: 291010116
KONTO BANKOWE: Opłata skarbowa, czynsze, woda, dochody pozostałe 39 8490 0007 0001 0100 0143 0035

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:15 - 15:15
Środa : 7:15 - 15:15
Czwartek : 7:15 - 15:15
Piątek : 7:15 - 15:15