Placówki oświatowe

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Imielnie         

ul. Kościelna 3 , 28-313 Imielno    

tel.  41 385 12 24 ,  e-mail: szkola@imielno.pl

 

 

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzwinie     

Mierzwin 11, 28-313 Imielno    

tel/fax.  41 385 21 04, e-mail:  szkola.mierzwin@imielno.pl

 

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach    

Motkowice ul.  Szkolna 1, 28-313 Imielno     

tel/fax. 41 385 13 02,  e-mail: szkola.motkowice@imielno.pl