Oświata

Na terenie Gminy Imielno funkcjonują trzy szkoły podstawowe. W każdej ze szkół znajdują się oddziały przedszkolne. Działa również Punkt Przedszkolny w Samorządowej Szkole Podstawowej w Imielnie z siedzibą w Stawach 2B.

Obsługę administracyjno-ekonomiczną szkół prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Imielnie.

 

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Imielnie   

ul. Kościelna 3 , 28-313 Imielno

tel.  41 385 12 24 ,  e-mail: sspimielno@o2.pl,

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzwinie    

Mierzwin 11, 28-313 Imielno

tel/fax.  41 385 21 04, e-mail:   ssp-mierzwin@wp.pl

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach      

Motkowice ul.  Szkolna 1, 28-313 Imielno

tel/fax. 41 385 13 02,  e-mail: szkolamotkowice@op.pl