Nabór wniosków o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

31 stycznia 2023

Urząd Gminy w Imielnie informuje, że w terminie: od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. można składać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie:
    od 01 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.
  2. zaświadczenie z ARiMR o średniej rocznej liczbie DJP bydła w roku poprzedzającym rok składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego – jeśli dotyczy

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Gminy w Imielnie – biuro podawcze (parter) w godzinach pracy Urzędu,
lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Imielnie, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno.

Rolników składających wnioski osobiście w Urzędzie Gminy prosimy o zabranie ze sobą nakazu płatniczego podatku rolnego oraz umów dzierżawy (do wglądu) celem sprawnej weryfikacji wniosku.

Rolnicy zamierzający wypełnić wniosek w Urzędzie winni ponadto zabrać ze sobą: dowód osobisty, numer NIP, numer konta bankowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

132,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 Dotacje będą wypłacone w terminie:

3-28 kwietnia 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Klauzula informacyjna RODO

Oświadczenie o pomocy publicznej producenta rolnego

Procedura_2023_r

Wzór_wniosku_akcyza_2019

 

Wójt Gminy Imielno

(-) Zbigniew Huk

 

logo

Gmina Imielno

Oficjalny serwis internetowy Gminy Imielno

Kontakt

Adres: Cmentarna 7, 28-313 Imielno
Telefon: 41 385-12-10
Telefon/Fax: 41 385-12-25
E-mail: gmina@imielno.pl
NIP: 656-22-90-408
REGON: 291010116
KONTO BANKOWE: Opłata skarbowa, czynsze, woda, dochody pozostałe 39 8490 0007 0001 0100 0143 0035

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:15 - 15:15
Środa : 7:15 - 15:15
Czwartek : 7:15 - 15:15
Piątek : 7:15 - 15:15