Nabór wniosków o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

11 stycznia 2022

Urząd Gminy w Imielnie informuje, że w terminie:
od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. można składać wnioski
o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie:
    od 01 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.
  2. zaświadczenie z ARiMR o średniej rocznej liczbie DJP bydła w roku poprzedzającym rok składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego – jeśli dotyczy

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Gminy w Imielnie – biuro podawcze (parter) w godzinach pracy Urzędu, lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Imielnie, ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno.

Rolników składających wnioski osobiście w Urzędzie Gminy prosimy o zabranie ze sobą nakazu płatniczego podatku rolnego oraz umów dzierżawy (do wglądu) celem sprawnej weryfikacji wniosku.

Rolnicy zamierzający wypełnić wniosek w Urzędzie winni ponadto zabrać ze sobą: dowód osobisty, numer NIP, numer konta bankowego.

Ze względu na panującą pandemię COVID-19 rolnicy zgłaszający się osobiście do Urzędu Gminy zobowiązani są do noszenia maseczek i dezynfekcji rąk.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

oswiadczenie IMIELNO

oswiadczenie_o_gruntach_dzierzawionych IMIELNO

oswiadczenie_o_pomocy_publicznej_producenta_rolnego IMIELNO

Wzór wniosku o zwrot

 

 

logo

Gmina Imielno

Oficjalny serwis internetowy Gminy Imielno

Kontakt

Adres: Cmentarna 7, 28-313 Imielno
Telefon: 41 385-12-10
Telefon/Fax: 41 385-12-25
E-mail: gmina@imielno.pl
NIP: 656-22-90-408
REGON: 291010116
KONTO BANKOWE: Opłata skarbowa, czynsze, woda, dochody pozostałe 39 8490 0007 0001 0100 0143 0035

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:15 - 15:15
Środa : 7:15 - 15:15
Czwartek : 7:15 - 15:15
Piątek : 7:15 - 15:15