Modernizacja oświetlenia ulicznego

22 czerwca 2020

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Imielno

  1. Okres realizacji projektu: 2019r. – 2022r.
  2. Finansowanie:
    Całkowita wartość projektu – 1 298 388,00 zł, w tym: dofinansowanie w wysokości 1 103 629,80 zł  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Działanie 3.4 ,, Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” , Oś 3 ,,Efektywna i zielona energia”
  3. Krótki opis projektu:
    Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Imielno. Przestarzała konstrukcja lamp, zastosowanie nieekologicznych rozwiązań oraz zły stan techniczny, prowadzi do wzrostu zapotrzebowania na energię i kosztów utrzymania. Projekt zakłada montaż 577 szt. energooszczędnych lamp LED w miejscu starych opraw, montaż 5 zestawów lamp OZE, montaż sterowników energetycznych, instalację inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem. Modernizacja oświetlenia układu drogowego znacząco wpłynie na poprawienie parametrów oświetlenia ulicznego, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Dzięki realizacji projektu zmniejszeniu ulegnie energochłonność układu oświetlenia, co przyniesie zyski wynikające z redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
logo

Gmina Imielno

Oficjalny serwis internetowy Gminy Imielno

Kontakt

Adres: Cmentarna 7, 28-313 Imielno
Telefon: 41 385-12-10
Telefon/Fax: 41 385-12-25
E-mail: gmina@imielno.pl
NIP: 656-22-90-408
REGON: 291010116
KONTO BANKOWE: Opłata skarbowa, czynsze, woda, dochody pozostałe 39 8490 0007 0001 0100 0143 0035

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:15 - 15:15
Środa : 7:15 - 15:15
Czwartek : 7:15 - 15:15
Piątek : 7:15 - 15:15