Modernizacja infrastruktury sportowej i dydaktycznej

22 czerwca 2020

Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Imielno

  1. Okres realizacji projektu: 2019r. – 2021r.
  2. Finansowanie:
    Całkowita wartość projektu – 621 766,29 zł, w tym: dofinansowanie w wysokości 435 236,41 zł  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” , Oś 7 ,, Sprawne usługi publiczne”
  3. Krótki opis projektu:
    Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do nowoczesnej i dobrze wyposażonej infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz poprawa jakości kształcenia w placówkach szkolnych na terenie Gminy Imielno. Projekt obejmuje: 1. Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Imielnie, 2. Doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Motkowicach, 3. Doposażenie pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Mierzwinie.

logo

Gmina Imielno

Oficjalny serwis internetowy Gminy Imielno

Kontakt

Adres: Cmentarna 7, 28-313 Imielno
Telefon: 41 385-12-10
Telefon/Fax: 41 385-12-25
E-mail: gmina@imielno.pl
NIP: 656-22-90-408
REGON: 291010116
KONTO BANKOWE: Opłata skarbowa, czynsze, woda, dochody pozostałe 39 8490 0007 0001 0100 0143 0035

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:15 - 15:15
Środa : 7:15 - 15:15
Czwartek : 7:15 - 15:15
Piątek : 7:15 - 15:15