Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

1 września 2021

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Imielno

Okres realizacji projektu: 2021r. – 2022r.

Finansowanie:
Całkowita wartość projektu 1 427 465,46 zł, w tym: dofinansowanie w wysokości 858 587,39 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Działanie 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Oś 3 ,,Efektywna i zielona energia”.

Krótki opis projektu:
Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej 4 budynków użyteczności publicznej – remizy OSP/świetlice wiejskiej w Mierzwinie, Motkowicach, Borszowicach oraz w miejscowości Grudzyny, a także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy Imielno. W ramach projektu planowana jest m.in: modernizacja instalacji c.o. docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja oświetlenia, montaż instalacji OZE.

logo

Gmina Imielno

Oficjalny serwis internetowy Gminy Imielno

Kontakt

Adres: Cmentarna 7, 28-313 Imielno
Telefon: 41 385-12-10
Telefon/Fax: 41 385-12-25
E-mail: gmina@imielno.pl
NIP: 656-22-90-408
REGON: 291010116
KONTO BANKOWE: Opłata skarbowa, czynsze, woda, dochody pozostałe 39 8490 0007 0001 0100 0143 0035

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:15 - 15:15
Środa : 7:15 - 15:15
Czwartek : 7:15 - 15:15
Piątek : 7:15 - 15:15