Konsultacje społeczne – Strategia Terytorialna Partnerstwa Ponidzie

29 grudnia 2023

Szanowni Mieszkańcy

Zakończyły się prace nad projektem zaktualizowanej strategii rozwoju Partnerstwa Ponidzie, które tworzą: miasto i gmina Jędrzejów, miasto i gmina Nowy Korczyn, gmina Imielno, gmina Kije, gmina Michałów, miasto i gmina Pińczów, gmina Sobków, miasto i gmina Wiślica, gmina Złota  oraz powiat pińczowski. W strategii rozwoju Partnerzy określili, co jest celem głównym ich działań.
Działania te powinny doprowadzić do tego, by Ponidzie było regionem

  • słynącym z czystego środowiska naturalnego, atrakcyjnym turystycznie (…),
  • prężnie się rozwijającym, z atrakcyjnymi miejscami pracy oraz wysokiej jakości usługami (…),
  • regionem ludzi przedsiębiorczych, dbających o środowisko naturalne, aktywnie spędzających czas na łonie natury, którzy angażują się w sprawy ważne dla swojej lokalnej społeczności,
  • regionem wnoszącym wkład w rozwój gospodarczy, społeczny i kulturowy Województwa Świętokrzyskiego, Polski i Europy.”

Partnerzy przygotowali propozycje sześciu dużych projektów strategicznych. Noszą one nazwy:

  1. ZIELONE PONIDZIE
  2. SZLAK TURYSTYCZNY NIDA
  3. PONIDZIAŃSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ
  4. BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
  5. BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH
  6. AKTYWNA I ZDROWA KADRA SAMORZĄDOWA FILAREM PONIDZIAŃSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA.

Są to przedsięwzięcia partnerskie, ponieważ odpowiadają one na wspólne potrzeby nie jednej, a wszystkich społeczności gmin, a z ich efektów będą korzystać mieszkańcy całego obszaru Partnerstwa.

Jak zawsze głos Mieszkańców jest dla nas ważny. Poniżej znajdą Państwo formularz.
Tu można podzielić się opinią, skomentować zapis lub zgłosić uwagi do strategii. Prosimy  o przesłanie wypełnionego formularza na adres
  fundusze@imielno.pl,  do 19.01.2024r. br.

Zgłoszone opinie i uwagi zostaną starannie przeanalizowane. Liczymy na to, że pomogą nam one w udoskonaleniu zapisów strategii rozwoju Partnerstwa.

Więcej informacji na temat strategii rozwoju Partnerstwa Ponidzie i planowanych przedsięwzięć znajdą Państwo również w prezentacji zamieszczonej na stronach internetowych wszystkich partnerskich gmin i powiatu pińczowskiego.

Dziękujemy za udział w tworzeniu tego ważnego dla Partnerstwa dokumentu!

Strategia Partnerstwa Ponidzie_wersja zaktualizowana_grudzień 2023

Prezentacja strategii

Formularz zgłaszania uwag i opinii do strategii rozwoju Partnerstwa Ponidzie do 2030 roku

Obowiązek informacyjny

 

 

 

logo

Gmina Imielno

Oficjalny serwis internetowy Gminy Imielno

Kontakt

Adres: Cmentarna 7, 28-313 Imielno
Telefon: 41 385-12-10
Telefon/Fax: 41 385-12-25
E-mail: gmina@imielno.pl
NIP: 656-22-90-408
REGON: 291010116
KONTO BANKOWE: Opłata skarbowa, czynsze, woda, dochody pozostałe 39 8490 0007 0001 0100 0143 0035

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:15 - 15:15
Środa : 7:15 - 15:15
Czwartek : 7:15 - 15:15
Piątek : 7:15 - 15:15