Konkurs „Lider Ekonomii Społecznej”

28 stycznia 2022

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłaszają Konkurs „Lider Ekonomii Społecznej ”.

Konkurs skierowany jest do:

  1. jednostek samorządu terytorialnego,
  2. instytucji biznesu,
  3. podmiotów ekonomii społecznej

z województwa świętokrzyskiego, które aktywnie działają w obszarze ekonomii społecznej.

Celem konkursu jest promowanie postaw prospołecznych zgodne z ideą odpowiedzialności społecznej, promowanie u upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie ora propagowanie narzędzi i rozwiązań wspierających włączenie społeczne.

Konkurs prowadzony będzie w następujących w kategoriach:

Kategoria I. Samorząd Prospołeczny:

  1. Samorząd Prospołeczny do 20 tys. mieszkańców
  2. Samorząd Prospołeczny – powyżej 20 tys. mieszkańców.

Kategoria II. Biznes Prospołeczny:

  1. Biznes Prospołeczny –małe i mikro przedsiębiorstwa
  2. Biznes Prospołeczny 0średnie i duże przedsiębiorstwa;

Kategoria III. Podmiot Ekonomii Społecznej.

Kategoria IV. Nagroda specjalna

 

Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.

Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie aplikacji zgłoszeniowej i przesłanie na adres:           miroslaw.krzysztofek@sejmik.kielce.pl, dopisując w tytule wiadomości: Konkurs – Lider ES lub pocztą tradycyjną/ osobiście na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce p. 311 (III piętro) (z adnotacją na kopercie: Konkurs – Lider ES).

Nabór wniosków upływa z dniem 04.02.2022 r. Aplikacje złożone po tym terminie nie zostaną poddane ocenie.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, telefon 41 342 11 40, 41 342 11 80.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Konkursie „Lider Ekonomii Społecznej”.

 

W załączeniu Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy, plakat.

Link do ogłoszenia:

https://www.swietokrzyskie.pro/regionalny-osrodek-polityki-spolecznej-i-zarzad-wojewodztwa-swietokrzyskiego-oglaszaja-konkurs-lider-ekonomii-spolecznej/

 

Formularz zgłoszeniowy LIDER ES 22

Plakat LIDER 2022

Regulamin Lider ES 2021-1

 

 

logo

Gmina Imielno

Oficjalny serwis internetowy Gminy Imielno

Kontakt

Adres: Cmentarna 7, 28-313 Imielno
Telefon: 41 385-12-10
Telefon/Fax: 41 385-12-25
E-mail: gmina@imielno.pl
NIP: 656-22-90-408
REGON: 291010116
KONTO BANKOWE: Opłata skarbowa, czynsze, woda, dochody pozostałe 39 8490 0007 0001 0100 0143 0035

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:15 - 15:15
Środa : 7:15 - 15:15
Czwartek : 7:15 - 15:15
Piątek : 7:15 - 15:15