Komunikat Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie

11 marca 2021

Szanowni Państwo,

W ostatnim okresie czasu na terenie woj. świętokrzyskiego występuje duże zagrożenie przestępstwami przeciwko mieniu oraz oszustwami na szkodę osób starszych. We wszystkich przypadkach główną przyczyną zaistnienia tego typu zdarzeń jest nadmierne zaufanie do osób obcych i brak zachowania ostrożności ze strony ofiar.
Najczęściej wykorzystywaną w tego typu przestępstwach jest metoda „na wnuczka”. Sprawcy kontaktują się telefonicznie, podszywając się pod członka rodziny np. wnuczka i proszą pilnie o pożyczenie gotówki. Informują, że nie mogą odebrać pieniędzy osobiście i wyślą znajomego, ze wskazaniem dokładnego opisu osoby. W umówionym czasie do mieszkania lub w jego pobliże przychodzi opisana osoba, która w imieniu rzekomego członka rodziny odbiera pieniądze.
Najnowszą obecnie metodą jest oszustwo „na policjanta”. Sprawca także kontaktuje się telefonicznie i podaje za członka rodziny. Chwilę po zakończeniu pierwszej rozmowy do ofiary dzwoni kolejna – podając się za funkcjonariusza CBŚP lub Policji. Na ogół przestępca informuje rozmówcę o tym, że jest potencjalną ofiarą oszustwa. Mówi, że poprzednia rozmowa telefoniczna była próbą wyłudzenia pieniędzy. Informuje o tym, że oszust został namierzony. Nalega, aby osoba pokrzywdzona wypłaciła określoną sumę pieniędzy z banku i przekazała ją wyznaczonej osobie lub prosi o wykonanie przelewu bankowego na wskazany numer konta. Sprawcy oszustw wywierają na ofiarach presję czasu. Nie dają chwili na zastanowienie się czy sprawdzenie informacji o dzwoniących. Przekonują starsze osoby, że ich pieniądze pomogą w schwytaniu przestępców.
Dlatego zachęcam Państwa do podjęcia działań informujących lokalną społeczność o występujących zagrożeniach na szkodę osób starszych oraz o metodach i sposobach ich unikania poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w urzędach miast i gmin oraz zamieszczenie na stronach internetowych stosownych informacji i apeli.
Apel

ulotka

logo

Gmina Imielno

Oficjalny serwis internetowy Gminy Imielno

Kontakt

Adres: Cmentarna 7, 28-313 Imielno
Telefon: 41 385-12-10
Telefon/Fax: 41 385-12-25
E-mail: gmina@imielno.pl
NIP: 656-22-90-408
REGON: 291010116
KONTO BANKOWE: Opłata skarbowa, czynsze, woda, dochody pozostałe 39 8490 0007 0001 0100 0143 0035

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:15 - 15:15
Środa : 7:15 - 15:15
Czwartek : 7:15 - 15:15
Piątek : 7:15 - 15:15