Komisja Europejska -konsultacje społeczne

16 listopada 2020

Szanowni Państwo,

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach, uprzejmie przesyła do wiadomości informację, że Komisja Europejska prowadzi do końca listopada 2020 r. konsultacje społeczne w sprawie swojej nowej inicjatywy na rzecz długoterminowej wizji obszarów wiejskich. Konsultacje mają na celu zebranie opinii na temat obecnych możliwości i wyzwań związanych z mieszkaniem na obszarach wiejskich, wizji dla obszarów wiejskich do 2040 r. oraz działań niezbędnych do realizacji tych aspiracji.

W internetowych konsultacjach społecznych do dnia 30 listopada 2020 r. mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani Europejczycy, w tym w szczególności: konsumenci, sektor rolno-spożywczy, MŚP na obszarach wiejskich, władze regionalne, lokalne i centralne, rolnicy, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, młodzież wiejska, organizacje pozarządowe, lokalne grupy działania, sieci obszarów wiejskich i pracownicy akademiccy.

Komisja zachęca wszystkich zainteresowanych przyszłością obszarów wiejskich i ich mieszkańców do podzielenia się swoimi poglądami. Konsultacje społeczne w sprawie długoterminowej wizji obszarów wiejskich stanowią pierwszy krok w kierunku opracowania komunikatu Komisji na ten temat, który ma zostać opublikowany w połowie 2021 r. Komisja przedstawi w komunikacie działania, które należy podjąć, także w krótszym terminie, w celu realizacji długofalowego planu rozwoju obszarów wiejskich.

Obszary wiejskie charakteryzują się określonymi wyzwaniami, szczególnie związanymi z oddaleniem i peryferyjnością od skupisk miejskich oraz uprzemysłowionych, a co za tym idzie: utrudnionym dostępem do usług publicznych i zdrowotnych, edukacji, problemem odpływu młodzieży. Różne obszary polityki UE wspierają obecnie obszary wiejskie i odgrywają w nich ważną rolę, dlatego też ich koordynacja będzie miała kluczowe znaczenie dla opracowania długoterminowej strategii rozwoju obszarów wiejskich. Należą do nich przede wszystkim: wspólna polityka rolna, polityka regionalna, polityka spójności i polityka społeczna oraz szereg innych polityk UE, takich jak polityka energetyczna, transportowa, łączności, ochrony środowiska i klimatu.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem internetowym:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Rural-development-long-term-vision-for-rural-areas/public-consultation

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

Komisja Europejska Konsultacje Społeczne

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy w Kielcach

41 343 31 90

www.kowr.gov.pl

logo

Gmina Imielno

Oficjalny serwis internetowy Gminy Imielno

Kontakt

Adres: Cmentarna 7, 28-313 Imielno
Telefon: 41 385-12-10
Telefon/Fax: 41 385-12-25
E-mail: gmina@imielno.pl
NIP: 656-22-90-408
REGON: 291010116
KONTO BANKOWE: Opłata skarbowa, czynsze, woda, dochody pozostałe 39 8490 0007 0001 0100 0143 0035

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:15 - 15:15
Środa : 7:15 - 15:15
Czwartek : 7:15 - 15:15
Piątek : 7:15 - 15:15