INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU GMINY IMIELNO DO ZAKUPU PALIWA STAŁEGO

4 listopada 2022

INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU GMINY IMIELNO DO ZAKUPU PALIWA STAŁEGO DO DNIA 31 GRUDNIA 2022 R.

W związku z wejściem w życie z dniem 3 listopada 2022 r. ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) Gmina Imielno informuje o przystąpieniu do  zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r. (art. 34 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy).

Informacja dla ubiegających się o preferencyjny zakup paliwa stałego

Gmina Imielno informuje, iż rozpoczyna nabór wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego w 2022 roku. Wniosek o zakup prosimy składać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wówczas niezbędne jest opatrzenie wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym) w  siedzibie Urzędu Gminy w Imielnie przy ul. Cmentarnej 7 pok. 16 celem jego weryfikacji, w godzinach pracy Urzędu.

Dystrybucja węgla będzie się odbywała za pośrednictwem lokalnego przedsiębiorcy zajmującego się sprzedażą paliwa stałego z terenu gminy Imielno.

Do dokonania zakupu preferencyjnego paliwa stałego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Ta formuła prawna oznacza, że prawo do zakupu taniego węgla ma osoba, która:
1. otrzymała dodatek węglowy lub
2. ma pozytywnie rozpatrzony wniosek o ten dodatek i czeka obecnie na jego wypłatę, lub
3. spełnia przesłanki otrzymania dodatku węglowego, ale nie złożyła wniosku.

Cena zakupu węgla na warunkach preferencyjnych w asortymencie: groszek, orzech, kostka wynosić będzie do 2000 zł brutto.

Do ceny nabycia węgla na warunkach preferencyjnych nie wlicza się kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania do gospodarstwa domowego.

Aby kupić węgiel od samorządu w 2022 roku, mieszkańcy są zobowiązani do złożenia wniosku o zakup preferencyjny.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) osoba fizyczna w gospodarstwie domowym będzie miała prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w 2022 roku oraz 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r.

Wniosek do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy w Imielnie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:   https://www.bip.imielno.akcessnet.net

oraz poniżej:

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego

 

Wójt Gminy Imielno

(-) Zbigniew Huk

logo

Gmina Imielno

Oficjalny serwis internetowy Gminy Imielno

Kontakt

Adres: Cmentarna 7, 28-313 Imielno
Telefon: 41 385-12-10
Telefon/Fax: 41 385-12-25
E-mail: gmina@imielno.pl
NIP: 656-22-90-408
REGON: 291010116
KONTO BANKOWE: Opłata skarbowa, czynsze, woda, dochody pozostałe 39 8490 0007 0001 0100 0143 0035

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:15 - 15:15
Środa : 7:15 - 15:15
Czwartek : 7:15 - 15:15
Piątek : 7:15 - 15:15