Informacja LGD „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”

31 grudnia 2020

Informacja o wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” ogłasza nabór wniosków nr 14/2021 o przyznanie pomocy na operacje w ramach: Przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej. Wnioski o przyznanie pomocy można składać  w terminie: od 18 stycznia 2021 do 1 lutego 2021 r. Wnioski należy składać bezpośrednio   w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”, od poniedziałku do piątku  w godz. 800 – 1500. Ostateczny termin składania wniosków upływa  1 lutego 2021 roku o godzinie 1500.

 Został ogłoszony również nabór  wniosków o powierzenie grantu nr 16/2021/G  na operacje    w ramach 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 19.01.2021r. do   02.02.2021r. Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”, od poniedziałku do piątku  w godz. 800 – 1500. Ostateczny termin składania wniosków upływa 02.02.2021 roku o godzinie 1500. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Regulamin i wykaz załączników znajduje się na stronie LGD  www.lgdjedrzejow.pl

Nabory będą realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.   Ze  względu  na   panującą  aktualnie  sytuację  związaną  z  epidemią  wirusa  SARS-CoV-2  zachęcamy do konsultacji telefonicznych, za pomocą poczty elektronicznej lgdjedrzejow@onet.eu lub   na bezpośrednie indywidualne konsultacje z pracownikiem biura po  uprzednim umówieniu się na konkretną datę i godzinę.  Numery telefonów dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia.

 Bogusława Wypych

Prezes Zarządu.

 

—————————————————————————————————————————————————————————–

Realizacja projektu współpracy.

W ramach udostępniania informacji o wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Zarząd informuje o zrealizowaniu  i realizacji  zadań w ramach Operacja pn. Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka „ŚWIAT” mająca na celu podniesienie atrakcyjności obszaru objętego projektem poprzez poszerzenie i promocje oferty  turystycznej, rozwój turystyczny obszaru oraz stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenie partnerskich LGD.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” realizuje swoje zadania we współpracy z Lokalnymi Grupami Działania: „Królewskie Ponidzie” , „Dorzecze Wisły”, „Ponidzie”, „Perły Czarnej Nidy”. Koszty kwalifikowalne całego projektu  to 1 269 509,61 zł. Celem projektu jest wdrożenie produktu turystycznego – systemu szlaków, poprzez uporządkowanie szlaków i informacji o ich przebiegach oraz utworzenie portalu o szlakach turystycznych, jako narzędzia zarządzania powstałym systemem. Cel osiągnięty będzie poprzez budowę, modernizację, oznakowanie i promocję szlaków turystycznych na obszarze partnerskich LGD. Jest to pierwszy krok do stworzenia możliwości kształtowania jednolitej, spójnej marki szlaków turystycznych obszaru objętego Projektem Współpracy. Projekt realizowany jest pod wspólnym logiem, który został wyłoniony podczas ogłoszonego konkursu z nagrodą dla najlepszego projektu. Bogactwo zasobów naturalnych, historycznych i kulturowych zostanie ukazane na filmie promującym różne formy turystyki możliwe do uprawiania na obszarze objętym projektem. Nasza Lokalna Grupa Działania w ramach tego projektu zaplanowała następujące zadania: Oznakowanie rzeki Nidy; Modernizacja szlaku pieszego koloru niebieskiego im. ks. Stanisława Hieronima Konarskiego poprzez zakup systemów ekspozycji, kubików oraz gablot w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie; Modernizacja szlaku pieszego koloru niebieskiego im. ks. Stanisława Hieronima Konarskiego poprzez umiejscowienie obelisku kamiennego wraz z tablicą pamiątkową oraz odnowienie i uporządkowanie szlaku.; Literacki Zakątek – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zabytkowym parku w Nagłowicach wraz z poprawą stanu małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej; Utworzenie miejsca wypoczynku na zbiegu szlaków poprzez budowę wiaty na utwardzonej nawierzchni w Sędziszowie; Wyznaczenie szlaku rowerowego w Słupi Jędrzejowskiej pn. „Szlak błogosławionej Zofii Czeskiej; imprezę plenerowa Kolejką w ŚWIAT; zakup zestawu gadżetów promocyjnych. Koszty kwalifikacyjne na realizację to kwota 442 884,50 zł. na dzień dzisiejszy zrealizowane są: Oznakowanie rzeki Nidy; Modernizacja szlaku pieszego koloru niebieskiego im. ks. Stanisława Hieronima Konarskiego poprzez umiejscowienie obelisku kamiennego wraz z tablicą pamiątkową oraz odnowienie i uporządkowanie szlaku.; Literacki Zakątek – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zabytkowym parku w Nagłowicach wraz z poprawą stanu małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej; Wyznaczenie szlaku rowerowego w Słupi Jędrzejowskiej pn. „Szlak błogosławionej Zofii Czeskiej; Zakup zestawu gadżetów promocyjnych. Pozostałe zgodnie z planem zostaną zrealizowane do czerwca 2021 roku. Dziękujemy lokalnym samorządom za pomoc w realizacji tych przedsięwzięć.

 

Bogusława Wypych

Prezes Zarządu

 

 

logo

Gmina Imielno

Oficjalny serwis internetowy Gminy Imielno

Kontakt

Adres: Cmentarna 7, 28-313 Imielno
Telefon: 41 385-12-10
Telefon/Fax: 41 385-12-25
E-mail: gmina@imielno.pl
NIP: 656-22-90-408
REGON: 291010116
KONTO BANKOWE: Opłata skarbowa, czynsze, woda, dochody pozostałe 39 8490 0007 0001 0100 0143 0035

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:15 - 15:15
Środa : 7:15 - 15:15
Czwartek : 7:15 - 15:15
Piątek : 7:15 - 15:15