Urząd Gminy Imielno

ul. Cmentarna 7

28-313 Imielno

tel. (041) 3851210

fax: (041) 3851225

kancelaria@imielno.pl


  • Strona główna> Projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w tym ze środków UE
  • > Organizacja imprezy rekreacyjno-integracyjnej- V Piknik rodzinny w Gm. Imielno

Organizacja imprezy rekreacyjno-integracyjnej- V Piknik rodzinny w Gm. Imielno

                                

 

Projekt pn. „Organizacja imprezy rekreacyjno-integracyjnej  - V Piknik rodzinny w Gminie Imielno"  został zrealizowany 22 lipca 2012r. na placu szkolnym  w Motkowicach przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Srodki pozyskano poprzez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Jędrzejowska-GRYF”.                                                                                                                                                                    Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt pn.: „Organizacja imprezy rekreacyjno-integracyjnej  - V Piknik rodzinny w Gminie Imielno"  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013