Urząd Gminy Imielno

ul. Cmentarna 7

28-313 Imielno

tel. (041) 3851210

fax: (041) 3851225

kancelaria@imielno.pl


  • Strona główna> Projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w tym ze środków UE
  • > Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Imielno

Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Imielno
Projekt pn. „Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Imielno" polegający na budowie 9 placów zabaw w miejscowościach: Borszowice, Grudzyny, Helenówka, Imielno, Jakubów, Mierzwin, Opatkowice Murowane, Sobowice, Stawy,             został zrealizowany przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.  Środki pozyskano poprzez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Jędrzejowska-GRYF”.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt pn.:Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Imielno" współfinansowany ze środków Unii Europejskiejw ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013