Zamówienia

20.10.2020r.

Zamówienie publiczne na zadanie: Świadczenie usług szkoleniowych – prowadzenie zajęć i konsultacji psychologicznych  w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzią na potrzeby rodzin z Gminy Imielno”

Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zbiorcze zestawienie ofert – świadczenie usług szkoleniowych

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1a do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ


14.10.2020r.

Przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzią na potrzeby rodzin z Gminy Imielno”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 23.10.2020r. – Dostawa i montaż wyposażenia

 

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ – sopz

Informacja dla wykonawców

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ – zmiana 20.10.2020r.

Załącznik nr 6 do SIWZ – zmiana 20.10.2020r.

Informacja – Dostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu

——————————————————————————————————————————————————————————–

Zapytanie Ofertowe na: „Dostawę pomocy  do zajęć z języka angielskiego, zajęć muzyczno -artystycznych, gier stolikowych oraz pomocy zużywalnych”

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania nr 9.2.1-5.2020

 

Zapytanie ofertowe nr 9.2.1-5.2020

Załącznik nr 1 Oferta

Załącznik nr 3 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – umowa

Zapytanie ofertowe – zmiana 14.10.2020

Zapytanie ofertowe – Pytania wraz z odpowiedziami

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

——————————————————————————————————————————————————————————

Zamówienie publiczne na zadanie: Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzią na potrzeby rodzin z Gminy Imielno”

Szczegółowe informacje – pod adresem:

http://www.bip.imielno.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=814&x=8

 

—————————————————————————————————————————————————————————-

Przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzią na potrzeby rodzin z Gminy Imielno”

Szczegółowe informacje – pod adresem:

http://www.bip.imielno.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=814&x=8

 

—————————————————————————————————————————————————————————–

Przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonanie prac adaptacyjnych w ramach projektu pn. „Świetlica środowiskowa wraz z filiami odpowiedzią na potrzeby rodzin z Gminy Imielno”

Szczegółowe informacje – pod adresem:

http://www.bip.imielno.akcessnet.net/index.php?idg=5&id=814&x=8

Informacja o wynikach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty