Urząd Gminy Imielno

ul. Cmentarna 7

28-313 Imielno

tel. (041) 3851210

fax: (041) 3851225

kancelaria@imielno.pl


  • Strona główna> Projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w tym ze środków UE
  • > Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Imielno

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Imielno


Operacja pn. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Imielno poprzez budowę placu zabaw  i modernizacje świetlic wiejskich

mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej  i rekreacyjnej w postaci budowy placu zabaw i modernizacji dwóch świetlic wiejskich,
realizowana przez Gminę Imielno,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w zakresie działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 "zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze"
Przedmiotem operacji jest wykonanie placu zabaw w miejscowości Zegartowice oraz modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich: w Borszowicach i w Imielnicy