Urząd Gminy Imielno

ul. Cmentarna 7

28-313 Imielno

tel. (041) 3851210

fax: (041) 3851225

kancelaria@imielno.pl


  • Strona główna> Projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w tym ze środków UE
  • > Rewitalizacja centrum miejscowości Motkowice poprzez zagospodarowanie parku

Rewitalizacja centrum miejscowości Motkowice poprzez zagospodarowanie parku

Rewitalizacja centrum miejscowości Motkowice poprzez zagospodarowanie parku na potrzeby rekreacyjno-wypoczynkowe 

 

Projekt pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Motkowice poprzez zagospodarowanie parku na potrzeby rekreacyjno-wypoczynkowe realizowany jest przez Gminę Imielno w latach 2013-2014 przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa

Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”