Urząd Gminy Imielno

ul. Cmentarna 7

28-313 Imielno

tel. (041) 3851210

fax: (041) 3851225

kancelaria@imielno.pl


  • Strona główna> Projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w tym ze środków UE
  • > Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Imielnicy

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Imielnicy

Projekt pn. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Imielnicy" polegający na wymianie stolarki okiennej, pomalowaniu ścian i sufitów, wymianie oświetlenia, wykonaniu glazury i terakoty w pomieszczeniu kuchni, obłożeniu schodów zewnętrznych płytkami antypoślizgowymi, wykonaniu chodnika oraz zakupie wyposażenia w postaci stołów i krzeseł świetlicowych został zrealizowany przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.  Środki pozyskano poprzez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Jędrzejowska-GRYF”.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt pn.:„Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Imielnicy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013