Urząd Gminy Imielno

ul. Cmentarna 7

28-313 Imielno

tel. (041) 3851210

fax: (041) 3851225

kancelaria@imielno.pl


  • Strona główna> Projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w tym ze środków UE
  • > Remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Dalechowy, Jakubów

Remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach: Dalechowy i Jakub

Remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach: Dalechowy i Jakubów, gm. Imielno


Projekt pn. „Remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach: Dalechowy i Jakubów, gm. Imielno" polegający na dostosowaniu pomieszczeń na potrzeby świetlic wiejskich wraz zakupem wyposażenia został zrealizowany w 2013r. przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.  Środki pozyskano poprzez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Jędrzejowska-GRYF”.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt pn.:„ Remont i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach: Dalechowy i Jakubów, gm. Imielno " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013