Urząd Gminy Imielno

ul. Cmentarna 7

28-313 Imielno

tel. (041) 3851210

fax: (041) 3851225

kancelaria@imielno.pl


  • Strona główna> Projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w tym ze środków UE
  • > Punkt przedszkolny Lepszy start

Punkt przedszkolny Lepszy start 

Gmina Imielno w latach 2012/2014 realizuje projekt pn. „Lepszy start” ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedsięwzięcie polega na utworzeniu i prowadzeniu punktu przedszkolnego, w którym opieką przedszkolną otoczonych jest 40 dzieci w dwóch grupach.

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego
w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej I stopnia w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Więcej o projekcie na  www.przedszkoleimielno.republika.pl