Projekt „Pod białoczerwoną”

20 listopada 2020

Szanowni Państwo!
Serdecznie zachęcam Państwa do udziału w realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Projekcie „Pod białoczerwoną”.

Projekt ten ma na celu m. in. uczczenie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, jej bohaterów oraz triumfatorów. Jego zadaniem jest również integracja lokalnych i ponadlokalnych społeczności w duchu tradycji, jedności oraz nowoczesnego patriotyzmu. Projekt – objęty honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego – zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców, gdyż aby wziąć udział w projekcie, gmina zebrać winna odpowiednią liczbę głosów poparcia, składanych online za pomocą serwisu elektronicznego dostępnego pod adresem:

https://www.gov.pl/web/bialoczerwona

W przypadku naszej gminy do realizacji projektu potrzeba – 100 głosów;

Ponadto w trzech gminach, które osiągną największą procentowo liczbę głosów w stosunku do liczby mieszkańców gminy, przewidziany jest udział Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w uroczystości podniesienia flagi na maszt.
Głosy poparcia można oddawać do dnia 31 grudnia 2020 r. do godz. 23:59.

Decyzje o zakwalifikowanych gminach do udziału w projekcie, a tym samym o przyznaniu środków finansowych potrzebnych do jego realizacji, zostaną podjęte przez Komisję Projektową do dnia 31stycznia 2021r. Na podstawie decyzji Komisji Projektowej decydującej o zakwalifikowaniu gminy do udziału w projekcie zawierana będzie umowa pomiędzy organizatorem, a jednostką samorządu terytorialnego, która określi szczegółowo zasady, terminy i warunki realizacji projektu na terenie gminy. Zakończenie działania projektu są planowane na dzień 30 czerwca 2021 r.

Biorąc powyższe pod uwagę  zwracam się z prośbą do Państwa o oddawanie głosów na Gminę Imielno i rozpowszechnienie powyższej informacji wśród swoich znajomych.

 

Wójt Gminy Imielno

Zbigniew Huk

 

logo

Gmina Imielno

Oficjalny serwis internetowy Gminy Imielno

Kontakt

Adres: Cmentarna 7, 28-313 Imielno
Telefon: 41 385-12-10
Telefon/Fax: 41 385-12-25
E-mail: gmina@imielno.pl
NIP: 656-22-90-408
REGON: 291010116
KONTO BANKOWE: Opłata skarbowa, czynsze, woda, dochody pozostałe 39 8490 0007 0001 0100 0143 0035

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:15 - 15:15
Środa : 7:15 - 15:15
Czwartek : 7:15 - 15:15
Piątek : 7:15 - 15:15