Urząd Gminy Imielno

ul. Cmentarna 7

28-313 Imielno

tel. (041) 3851210

fax: (041) 3851225

kancelaria@imielno.pl


Oświata

Na terenie Gminy Imielno funkcjonują trzy szkoły podstawowe w tym dwie (Mierzwin, Motkowice) z oddziałami gimnazjalnymi. W każdej ze szkół znajdują się oddziały przedszkolne. Działa również Punkt Przedszkolny w Samorządowej Szkole Podstawowej w Imielnie z siedzibą w Stawach 2B.

Obsługę administracyjno-ekonomiczną szkół prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Imielnie.

 

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Imielnie   

ul. Kościelna 3 , 28-313 Imielno     

tel.  41 385 12 24 ,  e-mail: szkola@imielno.pl

 

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Mierzwinie    

Mierzwin 11, 28-313 Imielno

tel/fax.  41 385 21 04, e-mail:  szkola.mierzwin@imielno.pl

 

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Motkowicach      

Motkowice ul.  Szkolna 1, 28-313 Imielno 

tel/fax. 41 385 13 02,  e-mail: szkola.motkowice@imielno.pl