Urząd Gminy Imielno

ul. Cmentarna 7

28-313 Imielno

tel. (041) 3851210

fax: (041) 3851225

kancelaria@imielno.pl


Oświata

Na terenie Gminy Imielno funkcjonują trzy placówki oświatowe: dwa zespoły szkół i jedna szkoła podstawowa. W skład zespołów szkół wchodzą oddziały szkoły podstawowej, gimnazjum oraz oddziały przedszkolne. W budynku szkoły podstawowej w Imielnie znajduje się również Punkt Przedszkolny. Łącznie w roku szkolnym 2016/2017 do w/w szkół uczęszcza  484 uczniów.

Obsługę administracyjno-ekonomiczną prowadzi Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Imielnie z siedzibą w Stawach.

 

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Imielnie   

ul. Kościelna 3 , 28-313 Imielno     

tel.  41 385 12 24 ,  e-mail: szkola@imielno.pl

 

Zespół Szkół w Mierzwinie    

Mierzwin 11, 28-313 Imielno

tel/fax.  41 385 21 04, e-mail:  szkola.mierzwin@imielno.pl

 

Zespół Szkół w Motkowicach      

Motkowice ul.  Szkolna 1, 28-313 Imielno 

tel/fax. 41 385 13 02,  e-mail: szkola.motkowice@imielno.pl