Nabór wniosków o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

17 lipca 2023

Urząd Gminy w Imielnie informuje, że w terminie: od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. można składać wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Do wniosku należy dołączyć:

  1. faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego::

– w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 litrów na 1 ha użytków rolnych i 40 litrów na jedną dużą jednostkę przeliczeniową (DJP) bydła;
–  w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 litrów na jedną dużą jednostkę przeliczeniową (DJP) owiec, kóz i koni oraz 4 litry na 1 szt. świń.

  1. zaświadczenie z ARiMR o średniej rocznej liczbie DJP bydła w roku poprzedzającym rok składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego – jeśli dotyczy
  2. zaświadczenie z ARiMR zawierające informacje o liczbie świń lub liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec lub kóz będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta – jeśli dotyczy

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Gminy w Imielnie – biuro podawcze (parter)
w godzinach pracy Urzędu, lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Imielnie,
ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno.

Rolników składających wnioski osobiście w Urzędzie Gminy prosimy
o zabranie ze sobą nakazu płatniczego podatku rolnego oraz umów dzierżawy (do wglądu) celem sprawnej weryfikacji wniosku.

Rolnicy zamierzający wypełnić wniosek w Urzędzie winni ponadto zabrać ze sobą: dowód osobisty, numer NIP, numer konta bankowego.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku wynosi:
–  2 zł na 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.  do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
–  2 zł na 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. na utrzymywane świnie owce, kozy i konie
– 1,20 zł na 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie, owce, kozy i konie.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie 2 – 31 października 2023 r.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis

Klauzula informacyjna RODO Oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni

Procedura_składania_wniosków_o_zwrot_podatku_akcyzowego_w_II_naborze_2023_r

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni

Wykaz faktur

 

Wójt Gminy Imielno

(-) Zbigniew Huk

logo

Gmina Imielno

Oficjalny serwis internetowy Gminy Imielno

Kontakt

Adres: Cmentarna 7, 28-313 Imielno
Telefon: 41 385-12-10
Telefon/Fax: 41 385-12-25
E-mail: gmina@imielno.pl
NIP: 656-22-90-408
REGON: 291010116
KONTO BANKOWE: Opłata skarbowa, czynsze, woda, dochody pozostałe 39 8490 0007 0001 0100 0143 0035

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00
Wtorek : 7:15 - 15:15
Środa : 7:15 - 15:15
Czwartek : 7:15 - 15:15
Piątek : 7:15 - 15:15