Urząd Gminy Imielno

ul. Cmentarna 7

28-313 Imielno

tel. (041) 3851210

fax: (041) 3851225

kancelaria@imielno.pl


  • Strona główna> Projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych w tym ze środków UE
  • > Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy SP w gminie Imielno

Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy SP w gminie Imielno


Gmina Imielno w roku 2014 realizuje projekt pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Imielno” ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt przewiduje podniesienie jakości pracy 3 oddziałów przedszkolnych w 3 szkołach podstawowych w gminie Imielno poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich.

 

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego
w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej I stopnia w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego